Italiano Deutsch Polnisch Français فارسی Türkçe عربی English Русский

Schriftgröße

Şiddet ve Ayrımcılık Karşıtı Çalışmalarımızın 8 İLKESİ

Şiddet ve Ayrımcılık Karşıtı Çalışmalarımızın 8 İLKESİ, pdf.

  1. Çoklu aidiyet, şiddet ve ayrımcılık karşıtı çalışmalarımızın temelini belirler.
  2. Lezbiyen/biseksüel kadınlar ve trans bireyler, duygusal, ruhsal, fiziksel ve yapısal şiddetin/ayrımcılığın türlü biçimlerini yaşıyorlar. Bu, bireyler ya da devlet tarafından uygulanabiliyor.
  3. İnsanlar arası, yapısal ve devlet şiddeti ve ayrımcılık biçimleri, birbirlerini karşılıklı etkileme gücüne sahip oldukları için beraber ele alınmaları gerekiyor.
  4. Lezbiyen/biseksüel kadınlar ve trans bireyler de şiddet ve ayrımcılık uygulayabiliyorlar.
  5. Yapısal güç dengeleri, şiddetin nasıl uygulandığını ve nasıl yaşandığını etkiliyor. Bu ilişkiler aynı zamanda şiddet eyleminin sonuçlarını da etkiyor, şiddete maruz kalan bireyin bu durumla başa çıkabilmesi için var olan olanakları yani bireyin yapabileceklerinin de belirliyor.
  6. Eminiz ki, şiddet mağduru bireylerin, yaşanılan süreçle hesaplaşması hem hakları hem de ödevleridir: Sonuç olarak neye ihtiyaçları olduğuna en iyi kendileri karar verebilir. Süreç ile başa çıkabilmenin kendilerine en uygun yolunu seçebilecek konumda olabilmelilerdir. Biz, bireyleri bu süreçte desteklemenin ortak ödevimiz olduğuna inanıyoruz.
  7. Şiddet uygulayan veya geçmişte uygulamış bireylerin, uzun vadede bu şiddet eyleminin sorumluluğunu üzerlerine almaları gerektiğini düşünüyoruz. Onların, bu sorumluluktan kaçmamalarını sağlamak ve bu sürece eleştirel bir şekilde dâhil olmak ortak ödevimizdir.
  8. Şiddetle başa çıkmakta izlenecek yolda, şiddete maruz kalmış ya da hâlihazırda şiddet yaşamakta olan bireylerin ihtiyaçlarının merkezde olmasını istiyoruz. Eminiz ki, şiddeti/ayrımcılığı destekleyen ve sürekli hale getiren toplumsal koşullar ve kolektif yapılar temelden değiştirilmelidir ve değiştirilebilirler.
Quelle: http://www.lesmigras.de