Italiano Deutsch Polnisch Français فارسی Türkçe عربی English Русский

Schriftgröße

Przegląd strategii działań w sprawach przemocy i dyskryminacji

Oto lista strategii działań dla osób doświadczających przemocy lub dyskryminacji. Istnieje wiele możliwości, podajemy tylko kilka propozycji. W celu uzyskania dalszych informacji lub porady prosimy się z nami skontaktować. Kontakt

Bronić się w sytuacji zagrożenia! Jest wiele form samoobrony; może to odbywać się bezpośrednio ustnie, albo w razie konieczności poprzez samoobronę fizyczną, poprzez okazanie humoru albo w formie milczenia bądź ignorancji, czasem poprzez wezwanie policji lub szukanie ochrony u obecnych osób lub w pobliskim miejscu. Ty decydujesz, co w danej sytuacji jest dla Ciebie najlepsze. Zaufaj własnej intuicji.
- Wsparcie ze strony socjalnego otoczenia. Porozmawiaj o swoich doświadczeniach  przemocy i dyskryminacji z osobami, którym ufasz. Dobrze jest podzielić się takimi przeżyciami oraz ich konsekwencjami z inną osobą. Lepiej jest razem zastanowić się, czy aktualnie nie grozi Ci kolejna przemoc lub dyskryminacja, lub czego teraz potrzebujesz. Uważaj na swoje potrzeby i w razie czego powiedz, w jakim stopniu inne osoby mogą Ci pomóc.
- Poradnictwo. Zapraszamy na rozmowę doradczą, obojętnie czy jednorazową czy też na cykl porad, czy to przez telefon, czy osobiście, emailem czy też chatem, tutaj znajdziesz bezpłatne wsparcie i nową drogę
- Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy ze strony policji – tutaj znajdziesz wsparcie (po niemiecku).
- Możliwości prawne:
- Ogólna ustawa o równouprawnieniu (AGG). Pomoc prawna w przypadku dyskryminacji z uwagi na pochodzenie etniczne, orientację seksualną, płeć lub identyfikację płciową, wiek, upośledzenie lub religię. Dalsze informacje oraz bezpłatna porada co do możliwości ustawy AGG (po niemiecku)
- Ustawa o ochronie przed przemocą. Pomoc prawna w razie przemocy domowej, przemocy w związkach lub stalking. Dalsze informacje (po niemiecku)
- Składanie zawiadomienia na policji / Wzywanie policji. Informacje o składaniu zawiadomienia (po niemiecku).
Partnerzy/ Partnerki kontaktu na Policji Berlińskiej w przypadku przemocy wobec lesbijek i gejów: Maria Tischbier i Uwe Löher. Zawsze dobrze jest spisać protokół pamięciowy sytuacji i udokumentować środki dowodowe.
- Grupy i warsztaty
Weź udział w grupie rozmawiającej o doświadczeniach z dyskryminacją i przemocą lub w warsztacie samostanowienia. Dobrze jest podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi.
- Znaleźć sposób na radzenie sobie z minionymi przeżyciami
Ludzie bardzo różnie traktują doświadczenia przemocy i dyskryminacji. Doświadczenia te mogą mieć różnorakie konsekwencje: mogą wywoływać lęki, powodować trudności w koncentrowaniu się, częste zmęczenie i dolegliwości fizyczne. Być może wstydzisz się tego, co się wydarzyło. Być może odczuwasz lekkie rozdrażnienie, depresję, a może nawet masz samobójcze myśli. Ludzie mają w takich sytuacjach bardzo różne potrzeby. Może wolisz być teraz często sam/a albo wręcz przeciwnie - chcesz spędzać dużo czasu ze swoim przyjacielem/przyjaciółką. A może potrzebujesz czasu i spokoju, żeby przemyśleć co się stało, albo może chcesz zająć myśli czymś innym i jak najszybciej powrócić do codzienności. Być może minione doświadczenie budzi w Tobie złość albo budzi potrzebę aktywnego zaangażowania się przeciwko przemocy i dyskryminacji. Wszystkie te potrzeby są normalne i Ty decydujesz, co na Ciebie dobrze działa. Zaufaj swoim życzeniom i skorzystaj z pomocy, jeśli jej chcesz.
Kilka wskazówek, które mogą przy tym pomóc:
- sztuka (malowanie, teatr, film, pisanie, malowanie komiksu,...)
- aktywność polityczna
- sport
- poradnictwo lub terapia
- kurs samoobrony
- czytanie o tym, co dzieje się z osobą, która przeżyła dyskryminację i przemoc
- zaangażowanie polityczne przeciwko przemocy i dyskryminacji: w swojej szkole, w miejscu pracy, z przyjaciółmi lub społecznie w projektach na rzecz antyprzemocy
- spędzanie czasu w kręgach, w których umacnia się Twój własny styl życia.

Wszystko, o czym tu czytasz online może zostać pogłębione w ramach różnorodnych warsztatów, imprez lub poradnictwa. Dalsze informacje odnośnie naszych ofert znajdziesz tutaj.

Quelle: http://www.lesmigras.de