Italiano Deutsch Polnisch Français فارسی Türkçe عربی English Русский

Schriftgröße

Empowerment Material Online!
Strategie działania w obchodzeniu się z problemem przemocy i dyskryminacji

LesMigraS

LesMigraS dział antydyskriminacji i antyprzemocy poradni lesbijskiej w Berlinie
(lesbijskie/biseksualne migrant_ki1 i Czarne lesbijki oraz osoby trans*)

LesMigraS angażuje się przeciwko dyskryminacji i przemocy. Oferuje poradnictwo oraz stwarza warunki do samostanowienia.
W naszej działalności opowiadamy się za społeczeństwem akceptującym i szanującym  wszystkie aspekty życia i osobowości kobiet lesbijskich, biseksualnych oraz  osób trans*. Obejmuje to nie tylko orientację seksualną, lecz również przynależność do różnych grup społecznych, socjalnych, religijnych i kulturowych.

Poradnictwo
Nasz międzynarodowy team oferuje poradnictwo osobiste, telefoniczne, emailowe i chat w języku angielskim, perskim, francuskim, rumuńskim, niemieckim. W razie potrzeby porozumienia się w innym języku współpracujemy z tłumaczami.
Tematy:
- Obchodzenie się z problemem przemocy i doświadczeń z przemocą
- Przemoc w stosunkach lesbijskich i trans*
- Poradnictwo prawne w sprawach prawa azylowego, prawa pobytu, przemocy motywowanej nienawiścią, ustawy o ochronie przed przemocą i partnerstwa międzynarodowego
- Migracja

Samostanowienie  (Empowerment)
Tapesh – z sercem i wizją przeciwko przemocy i dyskryminacji. Projekt nt. samostanowienia dla osób lesbijskich, biseksualnych, gejów, osób trans* i obojniaków.
Warsztaty
Imprezy
Strategie działania w obchodzeniu się z problemem przemocy i dyskryminacji

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest dla LesMigraS kwestia samostanowienia lesbijek, biseksualnych migrantek, Czarnych LBT2 i (LBT of Color). Proponujemy imprezy, spotkania i publikacje.

Kampania LesMigraS
Kampania w sprawie przemocy i doświadczeń z dyskryminacją wieloraką kobiet lesbijskich, biseksualnych i osób trans*.
Ogólnokrajowe badanie, połączenie w sieci i dokształcanie.

Połączenie w sieci
LesMigraS aktywnie uczestniczy w pracach różnych grup powiązanych w jednej sieci i ściśle współpracuje z nimi w ramach projektów nt. antydyskryminacji i antyprzemocy w celu wspólnego wypracowania i wdrożenia strategii tematyzujących i zwalczających wieloraką dyskryminację oraz przemoc.

LesMigraS
c/o Lesbenberatung
Kulmer Str.20a
D-10783 Berlin
Germany
Tel: +49 30 21 91 50 90
info@lesmigras.de

1 Stosujemy taką pisownię w celu podkreślenia, że nie istnieją tylko dwie identyfikacje płciowe. Podkreślnik stwarza przestrzeń dla wybranej przez siebie identyfikacji, dla więcej niż tylko męska i żeńska,
2 LBT – lesbijki, osoby biseksualne i trans*

Quelle: http://www.lesmigras.de